Loading

Ertsstraat 12, 8263 BN Kampen

Telefoon: 038-3323003, Fax: 038-3335908

info@carcaretotal.nl

Mon-Fri: 9:00 am – 5:00

Maandag-Vrijdag 08:00 - 17:30
Plan uw afspraak 038-3323003
Ertsstraat 12, 8263 BN Kampen

Kapotte verwarming tijdens de winter

Kapotte verwarming tijdens de winter

Tijdens de winterperiode is een goede werking van de verwarming van uw auto belangrijk.

Een kapotte verwarming kan gevaarlijke situaties opleveren. Vooral wanneer de ramen van uw auto beslagen zijn, is een goed werkende verwarming belangrijk. Wanneer het verwarmingssysteem niet goed functioneert, kan dat vervelende problemen opleveren. Goed onderhoud van het verwarmingssysteem is daarom van belang.

Hoe werkt een auto verwarming

De kachelradiateur van de auto zorgt ervoor dat lucht het verwarmingssysteem ingetrokken wordt. Vervolgens warmt de motor van de auto deze lucht op. De blower blaast de warme lucht de auto in. Met de schakelaar op uw dashboard kunt u zelf de kracht en intensiteit waarmee dat gebeurt bepalen.

Verschillende oorzaken kapotte verwarming auto

Een kapotte verwarming kan verschillende oorzaken hebben. De oorzaak is niet altijd 1,2,3 gevonden. Mocht u vragen hebben over uw verwarming dan helpen wij u graag. Hier onder hebben we een paar mogelijke oorzaken omschreven.

Geen of slechte verwarming door probleem bij kachelradiateur

Allereerst kan het probleem bij de kachelradiateur liggen. Deze bevindt zich voorin de auto. De radiateur kan beschadigd raken of er kan vuil in komen, waardoor deze niet of minder functioneert. Hierdoor wordt de aangezogen lucht niet meer verwarmd.

Geen of slechte verwarming door probleem blower

De tweede oorzaak kan zijn dat de blower niet goed werkt. Er wordt wel warme lucht aangevoerd, maar wordt deze wordt niet goed verspreid door de auto. U krijgt de auto dan niet op de gewenste temperatuur. Als de blower het niet meer doet, zal eerst de zekering moeten worden gecontroleerd. Als de zekering goed is, kan het probleem zich in de schakelaar van de blower bevinden. Loopt er bijvoorbeeld nog wel stroom door de schakelaar? Als dit wel het geval is, dan is het nog mogelijk dat de motor van de ventilator stuk is. Wij kunnen dit uiteraard voor u controleren.

Geen of slechte verwarming door probleem verwarmingsbron

Als de ventilator van de kachel in de auto goed werkt (want hij is goed hoorbaar), maar de verwarming geeft geen warmte, dan ligt het probleem bij de verwarmingsbron zelf. Dit is een kleine radiator die onderdeel uitmaakt van het koelsysteem. Het kan zijn dat er een probleem is met de kachelkraan, bijvoorbeeld dat deze niet of niet goed open gaat. Dit kan weer liggen aan een mogelijk defect aan het kachelmechanisme. Het probleem kan natuurlijk ook bij de kachelkraan zelf liggen, omdat deze bijvoorbeeld een lekkage heeft. Bij een lekkage wordt de kachel echter nog wel warm maar afhankelijk van de lekkage zal deze minder warm worden. Een tip om zeker te weten dat de kachelkraan lekt is als bij de bijrijdersstoel ook de mat op de vloer nat is geworden en de auto naar koelvloeistof gaan ruiken. Tot slot kan de kachelweerstand defect zijn. Dit kun je meestal horen aan een variërend toerental van de blower.

Controle bij kapotte verwarming door CCT

Bij problemen met de verwarming van uw auto is het verstandig om hier tijdig bij te zijn. Zo voorkomt u vervelende situaties. Neem contact op met ons om uw verwarmingssysteem te controleren.

 

Robert